Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

การเลือกสรรใช้กระจกรถยนต์ลักษณะต่างๆ

Posted: August 24th, 2016, by admin

ในกรณีที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงกระจกรถยนต์บานใหม่ ท่านอาจต้องเจอการตัดสินใจระหว่างการเลือกใช้กระจกรถยนต์ OEM กระจกจากศูนย์ หรือไม่กระจก Aftermarket และเพื่อประกอบการตกลงใจที่ดีที่สุด ท่านจึงจำเป็นรู้ถึงข้อแตกต่างของกระจกแต่ละแบบเหล่านี้ บริษัทรถยนต์โดยมากจะไม่ผลิตกระจกรถยนต์ของตนเอง แต่มักจ้างให้โรงงานลิตกระจกรถยนต์เฉพาะทางและเชี่ยวชาญผลิตให้และโรงงานผลิตกระจกรถยนต์เหล่านี้จะต้องปฏิบัติการตามกฎและผลิตตามแบบของบริษัทรถยนต์ที่ว่าจ้างอยางเคร่งครัดถัดจากนั้น กระจกรถยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นตามแบบก็จะถูกนำส่งไปที่ศูนย์ประกอบรถยนต์และถูกติดตั้งมาพร้อมกับรถใหม่ของคุณ เพราะชิ้นส่วนกระจกรถยนต์เป็นการจ้างโรงงานนอกผลิต บริษัทรถยนต์จึงมีการเปิดประมูลงานและมักเลือกโรงงานผลิตกระจกรถยนต์ที่เสนอเงื่อนไขและราคาดีที่สุดให้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่า เพราะอะไรกระจกรถยนต์ของรถรุ่นเดียวกันอาจจะถูกผลิตโดยโรงงานคนละโรงงาน กล่าวคือ เมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการจะเปลี่ยนกระจกรถยนต์บานใหม่ บริษัทรถยนต์ของคุณอาจจะมีสัญญาผลิตกระจกกับโรงงานกระจกรถยนต์รายใหม่ โดยเหตุนั้นคุณจึงอาจได้รับกระจกคุณภาพ OEM แบบเดียวกัน แต่ผลิตจากโรงงานกระจกรถยนต์อีกแห่งที่ต่างจากกระจกที่มากับรถยนต์ของคุณในตอนแรก